Pakkauskoneet

Pakkauskonetarjontamme kattaa erittäin monipuolisesti kaiken tuotepakkaamisesta kuljetuspakkaamiseen. Pakkauskoneiden lisäksi toimitukseemme voi kuulua erilaisia vaakaratkaisuja, kuljettimia sekä merkintälaitteita. Asennamme, koulutamme ja huollamme kaikki toimittamamme kokonaisuudet itse tai laajempien kokonaisuuksien yhteydessä tehtaan edustajan kanssa yhdessä.

Kansainväliset edustuksemme

Cortex on tehnyt pitkäaikaista yhteistyötä useimpien kansainvälisten kumppaniensa kanssa. Suomalaisille asiakkaille sopivan monipuolisen ja kattavan tarjonnan rakentamisen myötä yhteistyökumppaneiksi on valikoitunut tunnettuja valmistajia mm. Englannista, Ruotsista, Saksasta, Italiasta, Hollannista ja Ranskasta.

Linkit edustamiimme yrityksiin löytyvät Edustukset – sivulta.

Ammattitaitoiset asennus- ja käyttöönottopalvelut

Huolehdimme siitä, että saatte investointinne nopeasti tuottamaan.

Pakkaamisen monimuotoisuus asettaa haasteita laitevalinnoille

Tuote ominaisuuksineen ja käyttötarkoituksineen luo pakkaamiselle raja-arvot. Se pakataanko yksittäistä tuotetta, ryhmää, laatikkoa tai lavaa tuovat ratkaisulle omat mausteensa. Voiko saman tuotteen pakkaamiseen olla vaihtoehtoja? Kyllä voi, mutta usein vaihtoehdoista yksi on ylitse muiden ja muut enemmän tai vähemmän kompromisseja. ”Paras vaihtoehto” ei läheskään aina tule valituksi, sillä usein kompromissi on koko pakattavan tuotevalikoiman ja kustannusten kannalta järkevin.

Vaikka tuote on lähtökohta, niin pakkausratkaisujen valintaan vaikuttavat siis useat muutkin tekijät. Tehtävämme onkin kertoa millaisia mahdollisuuksia on tarjolla ja yhdessä asiakkaan kanssa pohtia miten näitä voitaisiin soveltaa tavoitellun kokonaisuuden toteutukseen.

Pakkauskonevalikoimamme kattavuus tarkoittaa sitä, että voimme palvella eri teollisuusalojen ja tukkukaupan asiakkaita laajasti sekä tuoda vaihtoehtoisia ratkaisumallien esille tarvittaessa ammattitaitoisesti. Tarjoamamme ratkaisut sisältävät asennus-, huolto- ja varaosapalvelut sekä pakkausmateriaalit, joten investointinne tuottavuus ja toimintavarmuus on taattu vuosiksi eteenpäin.

Ympäristömme puolesta

Kiinnitämme niin tuotevalikoimassamme kuin myös jokapäiväisessä toiminnassamme asianmukaista huomiota ympäristön kestävän kehityksen asettamiin vaatimuksiin. Olemme allekirjoittaneet ympäristöministeriön ja pakkausalan yhteisen sopimuksen pakkausten ja pakkausmateriaalien talteenoton sekä hyödyntmisen edistämiseksi Suomessa.

Olemme myös PYR:n jäsen.

Pakkausjäte hyötykäyttöön

Edellytys pakkausjätteen tehokkaalle hyötykäytölle on lajittelu. Yleisellä tasolla pakkausjätettä voidaan hyödyntää kahdella tavalla:

 • kierrättämällä, jolloin jätettä käytetään uuden tuotteen raaka-aineena
 • energiana, jolloin jäte esim. poltetaan

Muovituotteiden polttaminen

 • Kotona: PE-LD (Polyeteeni low-density) ja PP (polypropeeni) sekä jotkin sekoitteet ja muovit
 • Polttolaitoksessa: Edellisten lisäksi PET (Polyeteenitereftalaatti), PE-HD (polyeteeni high-density) ja tietysti joukko muita.
 • Ei poltettavat: PVC (polyvinyylikloriidi), myös muiden muovien ja sekoitteiden joukossa saattaa olla poltettavaksi kelpaamattomia materiaaleja

Leasing on oivallinen vaihtoehto investointien rahoitukseen.

Leasing on järkevä tapa rahoittaa investoinnit ilman pääoman sitomista käyttöomaisuuteen. Kustannukset jakautuvat tasaisesti vuokra-ajalle ja maksut ovat verovähennyskelpoisia. Kaikki koneet, joita myymme, ovat hankittavissa 2-6 vuoden leasing-sopimuksella ja sopimukseen voidaan sisällyttää leasing-ajan huoltosopimukset sekä koneiden asennukset. Vuokrasopimuksen maksusuunnitelma voidaan tehdä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Asiakkaan kanssa sovitaan vuokrasopimuksen pituus ja maksuväli. Vuokra voi olla kiinteä, Euribor- tai Nordea Prime- korkoon sidottu.

Hoidamme rahoitusjärjestelyt puolestanne ja te voitte rauhallisin milelin keskittyä omaan työhönne.

Vuokrauksen edut

 • Vuokraamalla asiakas saa tuotteen ja rahoituksen samalla kerralla myyjäliikkeen kautta.
 • Ennalta sovitut vuokrat helpottavat budjetointia.
 • Vuokrattu laite toimii yleensä vakuutena, jolloin vakuudet vapautuvat muuhun käyttöön.
 • Vuokraamalla asiakkaan on helppo pitää laitteisto ajan tasalla. Asiakas maksaa vain laitteiden käyttämisestä, ei niiden omistamisesta.
 • Vuokra on kirjanpidossa ja verotuksessa vähennettävä kulu.
 • Arvonlisäveron osuus on vähennyskelpoinen.
 • Vuokra ei näy velkana taseessa.

Huolto- ja ylläpitopalvelut

Monipuolisena leipomo- ja pakkauslaitteiden toimittajana laitteiden mahdollisimman helppo käyttöönotto, hyvä toiminta ja häiriöttömyys ovat toimintamme peruspilareita. Yhdessä huoltoyhtiömme, KTA-Cortex Oy:n kanssa, panostuksemme asennus-, käyttöönotto-, huolto- ja ylläpitopalveluihin on erittäin voimakasta ja tavoitteenamme on tarjota ammattitaitoista ja tehokasta erityisosaamista koko maan alueella.
KTA-Cortexin palveluorganisaatio on asiakkaitamme varten. Se tarjoaa niin koneille kuin tarvikkeillekin jouhean käyttöönoton, kouluttaa asiakkaan henkilökunnan ja pitää huolta siitä, että "homma" toimii. Huolto- ja ylläpitosopimukset tarjoavat erittäin kustannustehokkaan tavan ennaltaehkäistä tuotantokatkoksia.

Maksimoi tuottavuus

 • Varmistamme laitteenne toiminnan
 • Ennaltaehkäisemme mahdollisia tuotannossa tapahtuvia ongelmia
 • Tarjoamme kattavan huolto- ja korjaamoverkoston
 • Huoltosopimuksemme merkitsevät käyttöturvaa
 • Kunnostamme koneet ja laitteet nopeasti
 • Tarjoamme nopean ja luotettavan varaosapalvelun

Huoltokutsut

puh. 09 7590 7730
Huoltokutsunumeroon voi jättää viestin klo 16:00 jälkeen. Viesti puretaan välittömästi seuraavana aamuna.