Merkintälaitteet

Kaikki mitä merkintään tarvitaan: Mustesuihkukirjoittimet, lasermerkintälaitteet, etiketöintilaitteet, tarrakirjoittimet, kalvokirjoittimet, ohjelmistot, tarvikkeet sekä huolto ja varaosapalvelut. Lisäksi tarkistusvaa'at, metallinpaljastimet ja röntgenlaitteet. 

Kansainväliset edustuksemme

Cortex on tehnyt pitkäaikaista yhteistyötä useimpien kansainvälisten kumppaniensa kanssa. Suomalaisille asiakkaille sopivan monipuolisen ja kattavan tarjonnan rakentamisen myötä yhteistyökumppaneiksi on valikoitunut tunnettuja valmistajia mm. Englannista, Ruotsista, Saksasta, Italiasta, Hollannista ja Ranskasta.

Linkit edustamiimme yrityksiin löytyvät Edustukset – sivulta.

Monipuolisia merkintäratkaisuja eri teollisuuden aloille ja tukkukaupalle.

Merkinnän peruslähtökohta on informaation välittäminen. Informaatio voi olla tarpeen yritykselle itselleen sisäisten prosessien hallinnassa tai laadunvalvonnassa, se voi yhtälailla toimia jakelutien eri toimijoiden apuna materiaalivirtojen hallinnassa tai tuotereklamaatioiden yhteydessä jäljityksen työkaluna. Usein merkintä on meille tavallisille kuluttajille suunnattua viestintää esimerkiksi tuotesisältöjen muodossa tuotepakkauksen etiketissä ja kaupallehan viivakoodien olemassaolo on jo pelkästään kassatoimintojen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Merkintää itsessään voidaan tuottaa monella eri välineellä ja asiakkaalle onkin tärkeää löytää moninaisista vaihtoehdoista se juuri hänen tarpeisiinsa sopiva ratkaisu. Eri merkintätavoilla on omat rajoitteensa ja vaatimuksensa, joten sovellus ohjaa merkintälaitteen valintaa vahvasti. Merkintä voidaan karkealla tasolla jakaa kolmeen tyyppiin; suoraan tuotteeseen tai tuotepakkaukseen tehtävään merkintään, tukku- tai ryhmäpakkaukseen tehtävään merkintään sekä kuljetuspakkauksiin tehtävään merkintää.

Tuotemerkinnässä käytetään pääasiassa erilaisia mustesuihku- ja laserlaitteita, leimauslaitteita sekä kalvomerkintälaitteita. Leimauslaitteita lukuun ottamatta samaiset tekniikat voivat tietyin rajoituksin tulla kysymykseen myös ryhmäpakkauksissa, mutta etikettikirjoittimien ja - applikaattoreiden rooli on vahva. Kuljetuspakkauksissa etikettien käyttö on lähes välttämätöntä.

Valikoimastamme löytyvät kaikkia yleisimpiä merkintätekniikoita edustavat laitteet, niihin tarvittavat ohjelmistot sekä asennus-, koulutus- ja huoltopalvelut. Lisäksi tarjontamme kattaa vaativat lasermerkintäratkaisut sekä laserkaiverrusratkaisut täydellisine työasemineen.

Ympäristömme puolesta

Kiinnitämme niin tuotevalikoimassamme kuin myös jokapäiväisessä toiminnassamme asianmukaista huomiota ympäristön kestävän kehityksen asettamiin vaatimuksiin. Olemme allekirjoittaneet ympäristöministeriön ja pakkausalan yhteisen sopimuksen pakkausten ja pakkausmateriaalien talteenoton sekä hyödyntämisen edistämiseksi Suomessa.

Olemme myös PYR:n jäsen.

Pakkausjäte hyötykäyttöön

Edellytys pakkausjätteen tehokkaalle hyötykäytölle on lajittelu. Yleisellä tasolla pakkausjätettä voidaan hyödyntää kahdella tavalla:

 • kierrättämällä, jolloin jätettä käytetään uuden tuotteen raaka-aineena
 • energiana, jolloin jäte esim. poltetaan

Muovituotteiden polttaminen

 • Kotona: PE-LD (Polyeteeni low-density) ja PP (polypropeeni) sekä jotkin sekoitteet ja muovit
 • Polttolaitoksessa: Edellisten lisäksi PET (Polyeteenitereftalaatti), PE-HD (polyeteeni high-density) ja tietysti joukko muita.
 • Ei poltettavat: PVC (polyvinyylikloriidi), myös muiden muovien ja sekoitteiden joukossa saattaa olla poltettavaksi kelpaamattomia materiaaleja

Leasing on oivallinen vaihtoehto investointien rahoitukseen.

Leasing on järkevä tapa rahoittaa investoinnit ilman pääoman sitomista käyttöomaisuuteen. Kustannukset jakautuvat tasaisesti vuokra-ajalle ja maksut ovat verovähennyskelpoisia. Kaikki koneet, joita myymme, ovat hankittavissa 2-6 vuoden leasing-sopimuksella ja sopimukseen voidaan sisällyttää leasing-ajan huoltosopimukset sekä koneiden asennukset. Vuokrasopimuksen maksusuunnitelma voidaan tehdä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Asiakkaan kanssa sovitaan vuokrasopimuksen pituus ja maksuväli. Vuokra voi olla kiinteä, Euribor- tai Nordea Prime- korkoon sidottu.

Hoidamme rahoitusjärjestelyt puolestanne ja te voitte rauhallisin mielin keskittyä omaan työhönne.

Vuokrauksen edut

 • Vuokraamalla asiakas saa tuotteen ja rahoituksen samalla kerralla myyjäliikkeen kautta.
 • Ennalta sovitut vuokrat helpottavat budjetointia.
 • Vuokrattu laite toimii yleensä vakuutena, jolloin vakuudet vapautuvat muuhun käyttöön.
 • Vuokraamalla asiakkaan on helppo pitää laitteisto ajan tasalla. Asiakas maksaa vain laitteiden käyttämisestä, ei niiden omistamisesta.
 • Vuokra on kirjanpidossa ja verotuksessa vähennettävä kulu.
 • Arvonlisäveron osuus on vähennyskelpoinen.
 • Vuokra ei näy velkana taseessa.

Huolto- ja ylläpitopalvelut

Monipuolisena leipomo- ja pakkauslaitteiden toimittajana laitteiden mahdollisimman helppo käyttöönotto, hyvä toiminta ja häiriöttömyys ovat toimintamme peruspilareita. Yhdessä huoltoyhtiömme, KTA-Cortex Oy:n kanssa, panostuksemme asennus-, käyttöönotto-, huolto- ja ylläpitopalveluihin on erittäin voimakasta ja tavoitteenamme on tarjota ammattitaitoista ja tehokasta erityisosaamista koko maan alueella.
KTA-Cortexin palveluorganisaatio on asiakkaitamme varten. Se tarjoaa niin koneille kuin tarvikkeillekin jouhean käyttöönoton, kouluttaa asiakkaan henkilökunnan ja pitää huolta siitä, että "homma" toimii. Huolto- ja ylläpitosopimukset tarjoavat erittäin kustannustehokkaan tavan ennaltaehkäistä tuotantokatkoksia.

Maksimoi tuottavuus

 • Varmistamme laitteenne toiminnan
 • Ennaltaehkäisemme mahdollisia tuotannossa tapahtuvia ongelmia
 • Tarjoamme kattavan huolto- ja korjaamoverkoston
 • Huoltosopimuksemme merkitsevät käyttöturvaa
 • Kunnostamme koneet ja laitteet nopeasti
 • Tarjoamme nopean ja luotettavan varaosapalvelun

Huoltokutsut

puh. 09 7590 7730
Huoltokutsunumeroon voi jättää viestin klo 16:00 jälkeen. Viesti puretaan välittömästi seuraavana aamuna.